องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลAd Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 16 คน
อาทิตย์นี้ 71 คน
เดือนนี้ 361 คน
ปีนี้ 2006 คน
ทั้งหมด 2006 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07-03-58)  รองนายก อบต.ออกพื้นที่
       รองนายก อบต.ทัพรั้ง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำบริเวณฝายน้ำล้น
 
  รองนายก อบต.ออกพื้นที่
   งานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  ๑๒ สิงหา มหาราชินี
  28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสา...
  โครงการป้องกันและแก้ปัญหาโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒน...
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างร...
  ยาเสพติด "เลิกไม่ยากและเลิกได้"
  ประชาสัมพันธ์การออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนู...
  พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริการกู้ชีพ กู้ภัย ของ อบต.ทัพรั้ง
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
 
 
สบายสไตล์ไทยแลนด์ ตอน อบต.ทัพรั้ง
ขอส่งกำลังใจให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.