องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
จดหมายข่าว อบต.ทัพรั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการปิดงบประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561
การควบคุมภายใน
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
       องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ดำเนินการจัดทำโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณลานหน้าที่ทำก...
 
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖...
  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒...
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
  โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  คืบหน้าโครงการก่อสร้างของ อบต.ทัพรั้ง
  ความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านเดิ่นตะโก...
  งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเต็งเตี้ย หมู่ท...
  วานนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเ...
  โครงการมอบโฉนดที่ดิน เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๖๖ ...
  ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
 
ปั่น อุ่นไอรัก
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม
สาระสำคัญ โดยปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา