สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 23 ม.ค. 2567 ]
........................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 23 ม.ค. 2567 ]
........................................................................................
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 23 ม.ค. 2567 ]
........................................................................................