วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลุกรังโนนงิ้ว - ดอนเปล้า หมู่ที่ 15 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางโคกเพชร - ห้วยยางใต้ - สระพระ หมู่ที่ 16 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตลุกชงโค - บ้านหนองตอ หมู่ที่ 17 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางบ้านโนนสูง - โคกเพชร หมู่ที่ 14 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 2 (หนองยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำโครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุก 15 ซอย ภายในหมู่บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม , คลอรีน) งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ และแผ่นพับเอกสารประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง