องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา : www.tuprang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้งได้ดำเนินการจัดทำโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น  ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง